Продават приземния етаж на Младежкия дом във Ваклиново за 12 600 лв.

С 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Общинският съвет в Сатовча, на последното си за месец юли заседание, прие решение, според което дава съгласие да се проведе публичен търг.

Търгът ще бъде с явно наддаване за продажба на помещение от 52 кв. м на приземния етаж в сградата на Младежкия дом в село Ваклиново.

Общинските съветници от Сатовча приеха оценката, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 12 600 лв. (без ДДС), като определиха същата стойност и за предложената начална тръжна цена.

Старейшините от Сатовча упълномощиха кмета на Общината – Арбен Мименов, да проведе търг и да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия кандидат.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене