„ВиК“ – Петрич с нов шеф

Комисия, назначена със заповед на кмета Димитър Бръчков, председателствана от Величка Димкова от ВиК – Благоевград ,проведе днес конкурса за избор на управител на ОФ „ВиК” ЕООД -гр. Петрич. Решението за състава на комисията е на Общински съвет. В обявения срок за подаване на документи от кандидати е постъпило само едно заявление – от Ивайло Томов Христов, който е настоящ временен управител на водното дружество. При проверка на входираните документи от кандидата комисията е установила, че са налице всички изискуеми такива, включително и бизнес план за развитието на общинското дружество за тригодишен период.

Членовете на комисията се запознаха подробно с предложения бизнес план и допуснаха кандидата за преминаване към следващ етап от конкурса – събеседване. След него комисията излезе с протокол за класиране на Ивайло Томов Христов. Протоколът ще бъде внесен на вниманието на Общински съвет Петрич, а след решение на принципала кметът Димитър Бръчков следва да подпише договора на Ивайло Томов Христов за управление на ОФ „ВиК” ЕООД гр.Петрич.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене