Осуетиха опит за измама при транспортиране в района на ДГС – Дупница

Това се е случило на 1 юли – събота, около 21.30 часа, служители на РУ – Дупница спират за проверка на околовръстния път товарен автомобил „Газ 66” с регистрационен № КН 7115 АР, натоварен с дървесина

След потърсено съдействие от РДГ – Кюстендил проверяващите констатират, че има несъответствие между записаното в превозния билет и адреса, на който се доставя дървесината. Поради това автомобилът е задържан в полицейското управление в град Дупница.

За нарушението още същата вечер гражданин уведомява директора на ЮЗДП, който разпорежда на 3 юни да бъде извършена проверка. Установено е, че превозният билет е издаден от Георги Соколов – горски надзирател в „ДГС Дупница”. Дървесината е транспортирана от обект, в който фирма извършва редовен добив след спечелен търг. За отбелязване е обаче, че фирмата не е подала заявка за транспортиране на 1 юли. Няма и издадена заповед от директора на „ДГС Дупница”, с която оправомощава горския служител да издаде превозен билет.

На 4 юли служители на Югозападното държавно предприятие съвместно с представители на РУ – Дупница извършиха контролно замерване на дървесина в автомобила. Установено е, че тя е с 2 пространствени кубически метра повече от написаното в превозния билет, издаден от Соколов, както и 11 броя секции строителна дървесина с диаметър от 20-26 см, които са описани като дърва за огрев.

Ръководството на ЮЗДП оказва пълно съдействие на разследващите органи за изясняване на случая. След приключване на процедурата ще бъде предоставена информация за предприетите действия.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене