Странно! Община Кресна търси консултант на който да даде 610 000 лева без ДДС за папки и съвети?!

Изключително интересна процедура за реализиране на обществена поръчка е обявила община Кресна в началото на месец май. Тя иска от широката експертна общественост да кандидатства за вземане на едни 610 000 лева без ДДС или пари от данъци за над 730 000 лева с ДДС за консултации, изгтовяне на папки, доклади и … съвети. Точната дейност обявена в сайта на агенцията за обществените поръчки е :

Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане по Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и последваща актуализация по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, до одобрение на проектното предложение, предмет на поръчката, за периода на действие на ПРСР -2014-2020.
Дейност № 2: Управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги във връзка с подготовка на тъжни документи за обществени поръчки;
Консултантските услуги по Дейност 1 и Дейност 2 се предоставят за всички проекти на общината по горецитираната мярка.

Иначе казано уважаеми читатели на информационна агенция www.toppresa.com, някой нечуван експерт ще вземе почти милион, да изготвя заявления, да ги окомплектова, да „подпомага“, да управлява проекти, които така или иначе са управлявани и контролирани от европейския съюз. Проучване на регионалния таблоид, показва че цената  решите е да възложите задачата на консултантска фирма за управление и администриране на евро проект, цената на подобна услуга може да варира между 1000 и 4000 лв. в зависимост от сложността, извършената работа и натрупаното ноу-хау, което консултантската фирма или съответният специалист има. Цената за разработка на проект, финансиран по европейска програма, най-често се сформира по следната схема. Заплащате предварителен хонорар, който варира от 1500 лв до 15 хил. лв. в зависимост от мащаба и сложността на проекта и процент от стойността на инвестицията или субсидията, която сте получили, след като проектът е одобрен. Ако вземем за база инвестиционен проект, чиято стойност е 1 млн. лв., предварителният хонорар ще бъде от порядъка на 8 хил. и 15 хил. лв. Странно обаче но за пореден път община, държавна институция не се съобразява с реалната пазарна стойност а е решила да даде „харам“ близо милион за консултиране и администриране. На кого ли?

ПРЕДСТОИ УДАРНО РАЗСЛЕДВАНЕ! ВСИЧКО ПО ТЕМАТА ОЧАКВАЙТЕ ВЪВ ВЕСТНИК ТОП ПРЕСА – ЮГОЗАПАДНИЯТ ТАБЛОИД!

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене