Ексклузивно! Само в Топ Преса! Веселин Марешки проговори за картела на горивата в Гоце Делчев!

Петър ИВАНОВ

Цените на горивата за ав­томобилите в Гоце Делчев са най-високи в страната, твър­дят от Регионална асоциация на дребния и среден бизнес в община Гоце Делчев, орга­низатор на гражданския про­тест в общинския център. За сравнение, газта в Гоце Дел­чев струва 1,02 лв. за литър, а в градът на милионерите, Пе­трич цената е едва 82 стотин­ки, което е с цели 20 стотинки по-евтино. Между 4 и 9 сто­тинки са по-скъпи също дизе­ла и бензина спрямо другите съседни общини. „Изумител­но е как точно в нашия град цената на горивото е едно от най-скъпите в страната, а може би и най-скъпото“, ко­ментираха протестиращите. Те подозират, че има неглас­на уговорка между търговци­те от региона за спекулатив­на търговия. „Печалба над 30% е твърде висока особено за региона“, каза предста­вителят на Асоциацията на бизнесмените в Гоце Делчев, Георги Темелков.

Пусната бе гражданска подписка, с която организа­торите ще уведомят Коми­сията за защита правата на потребителите и омбудсмана на България за нелоялната търговия в гоцеделчевския регион.

За некоректните цени на горивата в Гоце Делчев про­тестиращите обвиниха основ­но държавното управление. „Докато не видят арестувани министри, няма надежда да се променят нещата в стра­ната“, твърди Георги Авдев от Гоце Делчев.

Георги Темелков: – Тази тенденция не е от скоро, а от близо година. Дойде време ние да попитаме на какво се дължи това. Очаквам да се съберем повече хора, за да ни чуят. Защо това нещо се случва? Има ли предварител­но разпределение на пазара, който знаем, че в момента е изключително неконкурен­тен, защото не може да се появят нови търговци в биз­неса. Има договорка между тях и така ли ще продължа­ва? Ние смятаме, че това не трябва да е така и изразя­ваме мнението си чрез този протест. Баницата е наряза­на, всеки си е разпределил клиентите като цяло и за нас това е една договорка между всичките търговци в района. Всичко това бърка в джоба на всеки един потребител. В момента тече подписка, с която смятаме да уведомим комисията за защита на по­требителя, както и омбудсма­на. Надяваме се, че това ще доведе до някакви резулта­ти.

Иван Алакушев: – Имам една Лада, руска кола, която десет години не съм я карал – при пенсия с 300 – 380лв. Какво да кажат хората с по 150лв. пенсия. Жалко е за на­шият край. Къде са ръководи­телите? Те трябва да са наче­ло. Народът е недоволен, но явно няма и силата да каже „Стига!“. Крайно време е това да стане.

Георги Авдев: – Нямам за­бележка към управлението или по-скоро имам към цен­тралното управление. Докато не вземат да влизат в затво­ра да ги поочукат малко няма да го решат въпроса.

Вестник „Градът“ дава сед­мица на търговците на гори­ва, всички заедно или по от­делно, да дадат писмено или устно официално становище за това защо в града ни го­ривата са толкова скъпи. Ако не направят това нещо и тихо се подхилкват, подиграват се, пиейки кафе по бензиностан­циите, ще им публикуваме и имена и фирми и официално ще ги питаме, ако трябва и на място ще отидем, за да стане ясно имат ли таен картел, с който да ни „клатят“ в цената или не…

Междувременно, Топ Преса се свърза с Веселин Марешки, за да коментира темата с картела на горивата в Гоце Делчев. Какво заяви той пред нас, четете ексклузивно този петък в печатното издание на вестник „Топ Преса“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене