Шампионът Костадин Кърджалийски: Колкото и напрегнато ежедневие да имате, винаги намирайте по малко време за спорт!

Интервюто взе Стоян ЦВЕТКОВ

Костадин Кър­джалийски е ро­дом от Гоце Дел­чев. Средното си образование завършва в род­ния си град, след което избира да продължи специализацията си в УНСС – София, специалност „сче­товодство и контрол“. В сто­лицата той се запалва по кикбокса като признава, че бойните изкуства винаги са го привличали. В думите си, най – важното нещо, което изтъква за даден спортист е постоянството. Гоцедел­чевецът спечели републи­канската титла по кикбокс в Шумен. Това е първи успех за клуба на ММА и кикбокс звездата Деян Топалски – „Friends MMA“.

– Представи се за нашите читатели…

– Казвам се Коста­дин Кърджалийски. На 25 години съм, от Гоце Делчев. Завършил съм специалност сче­товодство в УНСС. В момента живея и рабо­тя в София, в сферата на счетоводството.

– Скоро постигна уникално постиже­ние – спечели репу­бликанската титла по кикбокс в Шумен. Как стигна до този успех?

– Колкото и банално да звучи, отговорът се свежда до три основ­ни неща-упоритост, уси­лени тренировки и вяра в себе си и възможностите си. Много е важно човек да се бори да постигне поставената пред себе си цел на всяка цена и каквито и препятствия да се изправят пред него, да не сломява глава.

– От колко години се зани­маваш с кикбокс?

– От около 3 години тре­нирам кикбокс с треньор. А откакто се помня, се занима­вам със спорт-футбол, фит­нес, бойни изкуства.

– Къде живееш в момента и къде тренираш?

– Живея в София и трени­рам там – в клуба на Деян Топалски ,,Friends MMA”.

– По колко време трябва да отделя един спортист, за да бъде номер едно?

– Времето не е толкова ва­жно, колкото постоянството. Аз тренирам всеки делничен ден от 19:30 до 22:00. През уикендите ходя на фитнес, тичам или тренирам вкъщи. Това е начин на живот.

– Какво е следващото предизвикателство пред Костадин Кърджалийски?

– Това Републиканско първенство беше в стил ,,Low kick“, което представлява уда­ри с ръце и крака. Следващото предиз­викателство пред мен е Републикан­ското първенство по кикбокс, стил К1, в което се включва право на един удар с коляно. То ще се проведе месец май, така че продължа­вам още по-усилено с тренировките.

– Какво ще поже­лаеш на нашите чи­татели?

– Колкото и на­прегнато ежедневие да имат, винаги да намират по малко време за спорт, без значение какъв – във фитнеса, тренировки вкъщи, тича­не в парка, на стадиона или просто една разходка, за­щото спортът е здраве. И да бъдат много щастливи.

– Успех! Ние от Топ Преса адмирираме това, което правиш. Винаги може да разчи­таш на нас!

– Благода­ря! Пожелавам здраве и много успехи на це­лия ви екип!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене