55 от най-големите компании предлагат работа и стаж на студентите от АУБ

55 компании ще търсят кадри за стаж или работа в АУБГ, където обучението в американски стил, liberal arts, дава възможност на студентите да получават широк спектър от знания и да комбинират теоретичното образование с практически умения.

Това е главната причина водещите компании, сред които IBM, Deloitte Bulgaria, Mtel, Procter & Gamble, JobTiger, Kamenitza, DSK Bank, Musala Soft и др, да посетят именно АУБГ на Панаира на професионалната реализация. Събитието ще се проведе на 5 април в студентски център „Америка за България“, университетски комплекс „Скаптопара“ на АУБГ.

Панаирът дава възможност на студентите да се запознаят с фирмите и техните програми, да си създадат полезни контакти и да усетят на практика атмосферата при провеждане на интервю за работа. АУБГ е първият университет в Югоизточна Европа, който предлага организирането на такова събитие за 22-ви пореден път. Около половината от представителите на работодателите, които ще бъдат там, са възпитаници на университета.

Водещите компании търсят кадри, които имат добра професионална и теоретична подготовка и това ги води в АУБГ, който заема лидерски позиции по реализация на студентите и им предоставя освен българска и американска диплома.

Методът за обучение в университета, liberal arts, е признат в световен мащаб. Чрез него студентът получава широка база от знания за обкръжаващия ни свят, който непрекъснато се променя. Те се съчетават с детайлно вникване в избраната дисциплина. Според работодателите, лидерът трябва успешно да прилага концепции, които да са съобразени с действителността и динамиката на пазара, в който оперира.

От 1994 г. Центърът за професионална и академична реализация към АУБГ е организирал 22 форума. Освен това, през академичната година Центърът провежда специални семинари, където студентите усъвършенстват техники за интервюта и получават съвети за писане на мотивационни писма и резюмета.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене