Работата на вестник „Градът“ дава резултат! РЗИ се захваща с поликлиниката в Гоце Делчев

Тина ИВАНОВА

„Медицински център 1“ в град Гоце Делчев ще бъде про­верен щателно и всички сигна­ли, предоставени от вестник „Градът“, ще бъдат разслед­вани подробно, това ни увери доктор Кметски от РЗИ – Бла­гоевград, след като наш екип му връчи всички сигнали, по които бе направена първата ни страница от миналия брой. Критичната статия срещу поликлиниката от миналия брой направо разтресе града и областта. По сигналите за арогантност и нагло поведе­ние, по сигналите за откровен медицински рекет ще бъде на­правено щателно проучване, а установят ли се факти, нещата ще стигнат и до прокуратура­та. Това определено може да пресече мераците на някои доктори от поликлиниката да оглавяват комисията за удос­товеряване на болничните ли­стове, коментират вътре мест­ните, без да споменават имена. Междувремен­но след като статията на вестник „Градът“ беше качена в интернет, по-точно на страница­та на информационна агенция www.toppresa.com, недоволството срещу някои от докто­рите продължи да се лее от устите на хората. Имаше и коментар, че жителка на село Риб­ново е подигравана за това, че е дошла да си прегледа крака с шал­вари. Разбира се, имаше и положителни коментари – за доктор Гулев например, който се оказа един от мал­кото доктори на ниво преглеждал в поли­клиниката.

Съ­вестни чита­тели на ин­фор­мационна агенция www.toppresa.com дори подсилиха интереса на случая, качвайки снимки, които са направили след възмущението си по вре­ме на посещението си в нея. Както се вижда, дворът пред поликлиниката е откровено бунище, плаща се на хигие­нисти, но явно са много заети да пият кафе. Кабинетите в повечето случаи са затворе­ни, а графикът просто показ­ва дните и часовете, в които трябва да се разболееш. Със­тоянието на сградния фонд е повече от неприемливо. Обър­нахме се към ръководството на поликлиниката, от където ни беше отказан коментар за всичко по нашите сигнали с препоръка да се обърнем към РЗИ, беше ни намекнато, че вестник „Градът“ също можел да стане обект на доноси и жалби от страна на ръковод­ството на „Медицински цен­тър 1“, но засега тази глупост ще я приемем за погрешно изтърваване на нервите. Сле­дим случая.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене