Тържествено връчват дипломите на абсолвентите от Техническия факултет на ЮЗУ

На 22 февруари 2017 г. (сряда) от 11:30 часа в Аулата на УК – 1 ще се проведе тържествена церемония по случай връчването на дипломите на випуск 2016 от Техническия факултет.

Дипломи за висше образование ще получат 164 абсолвенти в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия“, „Електроника“, „Комуникационна техника и технологии“, „Педагогика на обучението по техника и технологии“, „Кариерно развитие и предприемачество“ и „Компютърни системи и технологии“.

По традиция отличниците на випуска ще получат плакет на университета за показаните високи резултати в процеса на своето обучение. Дипломите на отличените с плакет ще връчи зам.-ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – проф. д-р Георги Апостолов.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене