Коригираха договора с община Петрич за наем на пасища и мери на 11 животновъда

Валентин ГЕРЧЕВ
Със заповед на кмета на Петрич Димитър Бръчков на 11 животновъди са коригирани договорите за наем на пасища и мери. На един от тях, Виктория С. Токова, се прекратява въобще договора поради липса на животни във фермата и в село Долене. Това е решението на комисията с председател Петър Перусанов и юрист Велина Банчева.
Специалистите са обсъдили възникналия казус с преразглеждане на сключените с община Петрич договори с животновъдите заради намаляване на отглежданите животни.
На други десет животновъди, които са регистрирани в интегрираната система на БАБХ, по реда на условията на чл. 37, ал. 4 от ЗСПЗЗ ще отпаднат част от земите.
Корекцията на договорите им влиза в сила с решение на комисията до общинския кмет, който е издал заповед, с която са уведомени вече правоимащите за ползването на пасища и мери в района на цялата петричка община.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене