Съветникът К. Николов: ОбС в Сапарева баня не работи заради бездействието на кметската администрация, служители на общината цяло лято стопанисваха незаконен обект на входа на парка, зареждаха го със служебни коли, после взеха и коледния базар

Костадин Николов е общински съветник в Общински съвет – Сапарева баня от партия „Отечество“. Завършил е “Право” в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Семеен е, с две деца. В продължение на шест години заема длъжността юрисконсулт в Общинска администрация – Сапарева баня, когато кмет беше Сашо Иванов. В момента е адвокат на свободна практика.

– Адвокат Николов, като общински съветник каква оценка бихте дали на работата на Общински съвет – Сапарева баня?
– Бих дал незадоволителна оценка, тъй като Общински съвет, особено напоследък, почти не работи. Имам предвид, че на сесиите, провеждани веднъж месечно, се обсъждат и гласуват по десетина докладни записки, по-голяма част от които рутинни, но това, разбира се, не е по вина на колегите съветници, а е по-скоро в резултат на бездействие от страна на Общинската администрация. Администрацията, оглавявана от кмета Калин Гелев, подготвя и предлага на вниманието на Общинския съвет проекторешения по преписки и проекти. За съжаление, съдейки от обема работа на съвета, следва заключение, че администрацията не работи, което скоро ще се усети от жителите на общината.

– Какво имате предвид?
– Имам предвид това, че в община Сапарева баня в последните години бяха реализирани значителни по обем проекти и инвестиции, което даде възможност за превръщането й в туристическа дестинация, което пък от своя страна се отрази положително върху жизнения стандарт на жителите й. Това, естествено, не е в резултат на някакво щастливо стечение на обстоятелства, както се опитват да го представят някои хора, а напротив – е в резултат на положени неимоверни усилия от предходното управление на общината и на ръководената от него администрация като цяло, разбира се. Туристопотокът не намаля, но реализацията на инфраструктурни проекти замря, замря и усвояването от общината на средства от еврофондовете, набраната инерция намаля. Колелото на успешната туристическа дестинация в Сапарева баня бе завъртяно, но понастоящем забавя своя ход и не е далеч денят, в който ще спре, ако продължи бездействието на администрацията, ръководена от кмета Калин Гелев. Пропускат се възможности, а не бива, програмният период приключва през 2020 г. и след това едва ли ще има по-добра възможност за усвояване на средства и реализация на инфраструктура от публичния сектор.

– Какви възможности е пропуснал К. Гелев като кмет на община Сапарева баня?
– Първо, Гелев не оползотворява обстоятелството, че е кмет, който е издигнат от управляващата допреди дни страната политическа партия и до момента няма средства от републиканския бюджет за финансиране на важни ифраструктурни проекти. Второ, до момента от Гелев по ПРСР е търсено финансиране само по два проекта, което е недостатъчно. Трябва да се кандидатства с повече на брой проекти, така вероятността някой да бъде финансиран е по-голяма, не може да очакваш, че като предложиш два проекта, и двата ще бъдат финансирани, но ако предложиш пет проекта, вероятността три или четири от тях да получат одобрение е голяма, тъй като програмата дава много по-големи възможности.
Проект за реконструкция и ландшафтно оформление на парк “Николай Хайтов”, подготвен за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество “България-Сърбия” още от предходното ръководство, наскоро бе изместен в класирането от идентичен проект на друга община поради недостатъчна ангажираност на Общинската ни администрация. В крайна сметка жителите на общината виждат как се работи и могат да преценят какво е пропуснато.

– Вие като юрисконсулт бяхте част от екипа на бившия кмет на община Сапарева баня Сашо Иванов. Наясно сте в какво финансово състояние оставихте общината на сегашното ръководство. Непрекъснато се изнася информация по отношение на тежкото финансово състояние на общината, наследено от управлението на бившия кмет, и това води до забавяне на развитието на курортната община.
– Абсолютни неистини… Наследеното “катастрофално” финансово състояние на община Сапарева баня е мит, създаден от кмета Гелев, за да обработва общественото мнение в негова полза. В качеството ми на общински съветник многократно изисквах точна информация за финансовото състояние на общината, след многократни уклончиви отговори или мълчаливи откази в крайна сметка определен обем информация ми бе предоставена, от която може да се извади заключение, че просрочените задължения на общината са по-малко от осемстотин хиляди, а не както бе лансирано от кмета на общината – в размер на 4,5 милиона. Като всяка бюджетна организация и общината има задължения, съответно има и вземания, които да събира. Общината не е търговско дружество, за да реализира печалба и да разпределя дивиденти, общинският бюджет ежегодно се формира и разходва по съответните пера. Освен това заблудата с тежкото финансово състояние послужи на К. Гелев за оправдание при зададения му от мен въпрос кога възнамерява да изпълни предизборното си обещание за безплатна детска градина. Всъщност мисля, че обясненията на кмета по повод наследеното финансово състояние по-скоро представляват предварително оправдание за едно неуспешно управление.

– Наскоро в свое изявление кметът Калин Гелев отчете 2016 г. като изключително успешна за неговото управление година, през която са реализирани успешно всички инициативи, предприети от ръководството.
– Кои инициативи? Аз не се сещам за нещо значимо. Може би имате предвид изграждане на бюст-паметника на Васил Левски, преместването на конните надбягвания от стадиона на летището, преместването на коледната елха от площада при гейзера или празнуването на Бабинден? Не че има нещо лошо в изброените начинания, но ми се струва крайно незадоволително дейността на Общинската администрация да се изчерпа с тези “успехи”. Не може да не е направило впечатление на жителите на град Сапарева баня постоянно никнещите обекти в центъра, на гейзера и в парка без провеждане на законови процедури за отдаване на общинска собственост и същевременно стопанисвани от приближени до Гелев хора, та дори и служители на администрацията. При поставен въпрос на заседание на Общински съвет ръководството отговори, че постъпили суми в бюджета от тези обекти няма, т.е. получава се, че обектите са разположени в публична общинска собственост без основание. А всъщност се сещам за още една инициатива на кмета, а именно инициативата да вкара община Сапарева баня във ВиК асоциацията на Кюстендилска област, което начинание за щастие благодарение на яростната съпротива на жителите на общината се оказа неуспешно. Ако това се беше случило, жителите на общината щяха да се простят с привилегията да заплащат водата на една от най-ниските цени в България, а щеше да им струва 2,50 лв. за куб. метър. На мен ми се струва, че най-много старание и средства общинското ръководство влага в PR и реклама на самите себе си.

– Подплатете твърденията си с имена и факти.
– Обектът, който цяло лято функционираше незаконно на входа на парка, се стопанисваше от служители на общината и същевременно зареждането на продукти се извършваше със служебен автомобил, собственост на Общинска администрация, и това се виждаше от всички жители на Сапарева баня. Между другото, същите служители стопанисваха няколко месеца коледния базар пред сградата на общината, пак незаконно.
– Г-н Гелев е издигнат от ПП ГЕРБ, това би следвало да е в полза на общината, предвид това, че той е от управляващата политическа партия. Имате ли наблюдение какво е взаимодействието на общината с държавните институции?
– Нямам пряко наблюдение, но до момента не виждам някаква полза от това, че кметът на общината е от управляващата политическа партия, въпреки че това беше основен акцент в предизборната кампания, и съм сигурен, че много хора останаха излъгани, че “рогът на изобилието” ще бъде изсипан в община Сапарева баня, след като задуха “вятърът на промяната”. Единственият резултат от добрата комуникация на общината с държавните институции с цел разчистване на лични сметки със служители бе закриването на Общинска служба “Земеделие и гори”. Тази служба е била възстановена през 2004 г. с цел улесняване обслужването на жителите на общината, а сега с лека ръка бе ликвидирана.

– С кого си е разчиствал сметки кметът К. Гелев, аргументирайте се?
– Гелев имаше намерение да си разчисти сметките с всички служители на Общинска служба “Земеделие” и това е единствената причина за закриването й, но успя да осъществи намеренията си само с един служител, а останалите ги спасиха добрите показатели от дейността на службата. Станахме свидетели на уникален управленски модел, когато ти пречат няколко клонки от дървото, да отсечеш цялото дърво, без да се интересуваш от последиците. Аналогичен е случаят със закриването на Ученическата спортна школа.
– Има и нещо добро, свършено от кмета Калин Гелев, намали размера на такса смет с тридесет процента за хотелиерите в курортната община, което според него ще стимулира бизнеса в общината.
– Кметът Гелев не е намалил размера на такса смет. Размерът на такса смет бе намален от Общински съвет – Сапарева баня, който е компетентният орган, посочен от закона, да определя размера на таксата. Намалението бе инициирано на стр. 14 от мен, като заедно с колегите ми от опозицията разработихме докладна записка, която внесохме за разглеждане в Общинския съвет. Разчетите показваха, че има възможност таксата да бъде намалена. Докладната срещна разбиране и от страна на съветниците от другите политически партии, включително и тези от ГЕРБ, а кметът, принуден от обстоятелството, че и с негово или без негово съгласие намалението ще стане факт, просто си приписа заслугата като лична. Трябва да отбележа, че докладна за намаляване на такса смет бяхме внесли в Общинския съвет още през декември 2015 г., но тя изобщо не бе включена в дневен ред, за да бъде разгледана и гласувана и тъй като законът не разрешава намаляване на таксата в течение на годината, докладната бе гласувана края на 2016 г. и ще касае едва 2017 г.

– Сам споменахте, че в Общински съвет – Сапарева баня не сте затрупани с работа, какво Ви е отношението към размера на заплатите на общинските съветници, която не е никак малка – 450 лв. месечно? Още в началото на мандата в Общински съвет беше съставена комисия, която да реши с колко да се намали възнаграждението ви, но вече цяла година няма резултат.
– Още по време на предизборната кампания през 2015 г. заявих неколкократно, че размерът на заплащането на труда на общинските съветници е необосновано завишен. Още на второто заседание на Общинския съвет внесох докладна записка с предложение заплатите на съветниците да бъдат намалени на 50 лв. Направеното от мен предложение бе подкрепено единствено от колегите от опозицията Кацарски, Андреев и Попмихайлов, поради което не бе прието.
– Вие сте част от опозицията в минипарламента в Сапарева баня. Какви са намеренията ви като коректив на управлението на общината, за да се подобри животът на жителите на община Сапарева баня? С какви механизми можете да повлияете като общински свътеници да се промени начинът на управление на община Спарева баня?

– Искрено се надяваме управлението на ГЕРБ в Сапарева баня да не донесе в особено големи мащаби необратими последици за развитието на общината. Ние сме градивна опозиция, подкрепяме и ще продължим да подкрепяме решения, които са ползотворни за общината и жителите й, но няма да пропуснем да посочваме грешките на управляващите, а такива не са никак малко. По отношение на механизмите, с които можем да влияем върху управлението на община Сапарева баня, бих казал следното: Общинският съвет е колективен орган, който се произнася с решения, като определящ е броят на съветниците, които ще подкрепят съответния проект на решение. В настоящия Общински съвет броят на съветниците е тринадесет, от които девет, включително съветниците на БСП, се консолидираха около кмета на ГЕРБ и формират управляващото мнозинство, като имат и квалифицираната квота от 2/3 от общия брой, така на практика механизмите за влияние на опозицията върху управлението бяха сведени до минимум. Това, което можем да направим и го правим, е да информираме обществеността и по този начин общественият натиск да бъде коректив на управлението.

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене