Белким ѝ приседне!Жителите на община Гърмен плащат 8 бона на Минка Капитанова да „си тътри дирника“у нас и по света!

Кметът на община Гърмен Минка Капитанова ще разполага през тази година със солидна сума за командировки. За служебни обиколки в страната тя ще похарчи 5000 лева, а за визити в чужбина, където ще решава важни дела за просперитета на общината, ще разполага с 3000 лева.

Сумите са заложени в проектобюджета за 2017 година, който ще бъде обсъден и гласуван на сесията в сряда.

Разходите за представителни цели и международна дейност на общинския управник са 10 000 лева, а на шефа на местния парламент – 3500 лева.

Бюджетът на община Гърмен за тази година ще бъде 12 081 759 лева. Сумата е с 1,2 милиона лева повече в сравнение с този за 2106 г. – 10 850 111 лв.

Приходите от делегирани от държавата дейности са в размер на 7 570 704 лв.,  а от местни дейности – 4 511 055 лева. Предвидената инвестиционна програма е в размер на 1 605 444 лева.

За читалищата ще бъдат изразходвани 109 500 лв., а за спортните клубове – 22 000 лв. За празника на община Гърмен средствата в бюджета са 25 000 лева, а за селските събори ще се похарчат 15 000 лева.

На сесията в сряда ще се гласуват и внесените заявления за изработване на подробни устройствени планове за строителство на жилищни сгради и магазин в местността „Падарката“ в село Марчево. Заявленията са от името на Иван Айдаров и синовете му Румен и Кирил.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене