Спортната зала в Дупница гълта 100 хил. лв, възвращаемост все още няма

За спорт и други дейности в Бюджета на Община Дупница за 2017 година са предвидини общо 251 260 лева

Предложението е – 100 000 лева да бъдат разпределени между клубовете в общината на база постигнати успехи, 50 000 лева целева субсидия за ФК „Марек“, а останалите са за поддръжка и разходи на спортните обекти, които се стопанисват от Общината, това гласи официално съобщение от пресцеентъра. До тук общо взето добре! При цялата мистерия около бюджета поне изплуваха цифри за спорт. Интересен е факта, че новата Спортна зала гълта около 100 хил лева годишно, срещу минимални постъпления.. Това показва, че Общината не може да управлява добре съоражението , поне на този етап. Наливането на такива средства срещу никакви приходи означава пълна безхаберност от страна на Общинското ръководство. То назначи един домакин и двама служители, но това не означава, че може по този начин да управлява залата. Припомняме, че на 01.07.2016 година Община Дупница определи такси за ползване на спортната зала Предложението бе на кмета инж. Методи Чимев и бе част от внесения от него проект за изменение в Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им от община Дупница. В проекта е записано, че голямата игрална зала може да се ползва за мероприятия на външни организации: държавни,обществени организации и партии, както и за  за концерти, шоупрограми, базари, като наема е от 1200 лева до 1800 лева на ден.  Мотивите в докладната бяха :.  „След изпълнение на проекта по реконструкциата и модернизация на „Спротна зала Марек“ в спортния обект са изградени зали за различни видове спорт, както и помещения за спомагателни и обслужващи дейности. Разходите за поддържане на съоръжанието изцяло са за сметка на община Дупница. Целта на предлаганите промени в тази част е да се повиши интереса на чуждестранни и местни спортни организации към Спортна зала Марек и да им бъде предоставена възможност да осъществяват тренировъчна дейност в град Дупница. Интерес вече не липсва, като в средата на юли за 2 седмици пристига националния отбор по волейбол на Алжир, а след тях се очакват и младежки национални гарнитури на други две страни. Залата е необходимо да бъде достъпна за всички желаещи да упражняват спортовете, за които е предвидена, жители на общината, спортни организации и гости на града, както и да се осигури ефективната й експлоатация и поддръжка. Цените и типът на услугите предполагат достъпност за ползвателите, като формирането им е съобразено с възможностите на всички спортни организации и представители отразлични социални групи. Цените на услугите са разработени при съобразяване с изразходваните средства за обезпечаване на мероприятия, както и покриване на разходите. След направено проучване за цените за ползване в подобни спортни бази на територията на страната, бе установено, че предлаганите в проекта са едни от най – ниските, което е предпоставка за по-добра конкурентоспособност. Предвидени са такси и за позване на залата за провеждане не само на спортни прояви, но и за мероприятия на външни организации държавни,обществени организации и партии, както и за концерти, шоупрограми, базари и др.“ се казваше в обосновката пред Общински съвет. Резултат обаче от това няма. Сигурно е едно Залата се стопанисва повече от неадекватно, не говорим за домакина, а за приходите от нея!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене