Осмокласници от Благоевград опознават природата на Национален парк „Рила“

По повод Международния ден на планините Дирекцията на Национален парк „Рила“ проведе образователна екологична програма с ученици от осми клас от школите по биология и здравно образование към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

С беседа „Биоразнообразието, водните ресурси и върховете в Национален парк Рила“ експерти от парка представиха защитената територия и четирите резервата в нея.

Освен биологичното разнообразие на видово ниво, бяха представени и интересни природни местообитания, като „домове на различни  животни и растения“. Учениците научиха за живота на различни видове диви животни с беседа, мултимедийно презентация и DVD-филм.

Младите природолюбители се запознаха със защитените територии и националните паркове, ползата от тях за опазване на биологичното разнообразие, както и значението им за хората, които живеят в населените места около парка.

Представени бяха и „емблемите“ на парка – най-високия връх, най-дългата река, най-пълноводната река, най-дълбокото езеро, видовете растения, които се срещат единствено в Рила планина.

Учениците се запознаха и с  други интересни факти за някои видове животни дошли до нас от преди последното заледяване на планината, за най-старата хижа в България и за най-високия водопад. Участниците в инициативата научиха правилата за поведение в защитената територия и защо трябва да се движат само по маркирани туристически пътеки.

Образователната еко-програма завърши с отговори на поставени въпроси от експертите към учениците-биолози, свързани с получените нови знания за природата на Рила планина и защитните територии в нея.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене