С 2 бона олекна управителка на бакалия

2000 лева глоба отнесе управителка на хранителен магазин в Петрич

В бакалията се извършвала търговска дейност без необходимите документи. Това е установено на 9 декември миналата година при проверка, извършена от двама служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград, но решението на съда излезе чак сега.

Те констатирали, че в обекта се извършва търговска дейност – съхранение и продажба на храни от животински и неживотински произход /мляко и млечни продукти, месни продукти, хляб, тестени изделия, плодове и зеленчуци, безалкохолни напитки и др./, без да има издадено удостоверение за регистрация. По време на проверката в магазина присъствала управителката Д. И., която обяснила, че не знае, че е нужна такава регистрация. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, а по-късно е издадено наказателно постановление, с което на фирмата е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. Управителката на дружеството атакува тази глоба в съда в Петрич. Тя сочи в жалбата, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно.

Изискването за регистрация на обектите, в които се търгува с храни, произтича от необходимостта за осигуряване на безопасни условия за съхранение на храните и цели опазване на здравето на клиентите. Така допуснатото нарушение не може да се приеме за маловажно. От нарушението са засегнати обществените отношения, охраняващи безопасността на храните с оглед защита на здравето и интересите на потребителите и съдът не установява изключително ниска степен на обществена опасност, която да доведе до извод на незаконосъобразност на наложената за нарушението санкция. Магистратите потвръдиха глобата, решението им може да се обжалване пред Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене