Младежкият дом в Струмяни вече е собственост на общината

Правителството прехвърли на община Струмяни безвъзмездно правото на собственост върху едноетажна сграда с площ 276 кв. м. Младежкият дом в село Струмяни ще се използва за провеждането на социални и културни дейности. Общината ще осигури средства за поддръжка и ремонт на сградата и ще може да кандидатства по оперативни програми за реконструкция на общинска собственост.

М. Иванов/struma.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене