съвета на европа

Арбен Мименов е един от шестимата, избрани за представители в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа

Министерският съвет одобри кандидатите на Република България за представители и заместник-представители в Конгреса на местните и регионалните власти на...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене