Политика

СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, ОВЛАДЯВАНЕ НАИНФЛАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИСА ГЛАВНА МИСИЯ НА „ЛЕВИЦАТА!“

България е най-бедната държава в Европа с най-беднитерегиони. На страната й трябва икономически растеж инекорумпирани политици. За да се...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене