Петър Москов с три обвинения заради скандала с ваксините

Софийска градска прокуратура обвини министъра на здравеопазването в оставка– Петър Москов и заместник министъра на здравеопазването Адам Персенски в престъпления по служба и в безстопанственост.

На Петър Москов е предявено обвинение за това, че на 09.07.2015 г., като министър на здравеопазването на Република България, в съучастие с Адам Персенски – заместник министър на здравеопазванетоп – Москов като извършител, а Персенски като помагач, с цел да набави облага за Министерство на здравеопазването на Република Турция – да получат чрез дарение 5 000 000 дози ваксина срещу туберколоза БЦЖ, с които да бъде обезпечен имунизационният календар на Република Турция, нарушил и не изпълнил служебните си задължения, регламентирани в Закона за здравето, в Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина и в Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, от което са настъпили значителни имуществени и неимуществени вредни последици за Министерство на здравеопазването, като случаят е особено тежък – престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 НК.

Дарението на посочените ваксини е предмет на Споразумение за дарение между правителството на Република България и правителството на Република Турция. Нарушавайки и неизпълнявайки служебните си задължения Петър Москов е приел 100 000 дози комбинирана петкомпонентна ваксина за деца Пентаксим и 100 000 дози ваксина за Хепатит Б – Еувакс, за които не са изпълнени законовите процедури по издаване на разрешение от Изпълнителна агенция по лекарствата по реда на ЗЛПХМ.

От това са настъпили значителни вредни последици за МЗ на Република България – имуществени в размер на 323 061,87 лв., представляващи заплатен ДДС за приетите ваксини – 100 000 ампули Пентаксим и 100 000 ампули Еувакс. Настъпили са и неимуществени вредни последици, изразяващи се в създаване на недоверие в авторитета на Министерство на здравеопазването и невъзможност за осъществяване на ефективен контрол от страна на държавата по отношение упражняваната лекарствена политика, както и недоверие у гражданите относно дейността по ваксиниране на деца. На Петър Москов е предявено и още едно обвинение за престъпление по служба, а именно: На 27.11.2015 г., в гр. София, в съучастие като извършител с Адам Персенски – помагач, е превишил властта си и използвайки служебното си положение и служебна зависимост на управителя на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД Любомир Димитров, анулирал задължение на Министерство на здравеопазването към държавното дружество чрез сключване на договор за дарение, по силата на който дружеството дарява на МЗ 5 000 000 дози ваксина срещу туберкулоза. В действителност на 13.05.2015 г. министър Москов е изпратил на държавното дружество писмо, с което възлага на„БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД да бъдат произведени срещу заплащане за нуждите на страната ваксини срещу туберкулоза БЦЖ, производствените разходи за които са в размер на 413 370 лв. След произвеждането им, през месец септември 2015 г., ваксините са изнесени за Република Турция, а управителят на държавното дружество производител е предявил за плащане към МЗ дължимите разходи за производство на ваксините. Вместо да бъде заплатено на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, Москов е използвал служебното си положение и на управителя на дружеството е предявен за подпис договор за дарение, по силата на който държавното дружество дарява изнесените за Турция ваксини на Министерство на здравеопазването. По този начин задължението на МЗ към „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД е анулирано, а за дружеството е настъпила щета в размер на 413 370 лв. Сключвайки договор за дарение Петър Москов е целял да не заплати производствените разходи на 5 000 000 дози ваксина срещу туберкулоза БЦЖ на държавното дружество. Случаят е особено тежък и представлява престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 НК Петър Москов е обвинен и в безстопанственост – в периода от 23.06.2016 г. до 01.07.2016 г. като министър на здравеопазването и въпреки задълженията си като принципал на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, не упражнил достатъчен контрол върху работата на Росен Алексиев – изпълняващ към този момент длъжността управител на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД. В резултат на това е последвала значителна щета за държавното дружество „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД в размер на 110 302.92 лв. Това са разходите за производство на ваксина Тетадиф – 1 014 000 ампули, произведени в гр. София, кв. Суходол, база Люлин на дружеството, в нарушение на ЗЛПХМ и издаденото разрешение за производство от ИАЛ и подлежаща на унищожаване. Предметът на престъплението е в особено големи размери и престъплението представлява особено тежък случай – престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. с ал. 2 НК. Днес, 21.11.2016 г., СГП повдигна обвинение и на Адам Персенски за това, че е улеснил Петър Москов в извършване на описаните по-горе две престъпления по служба. За деянието на 09.07.2015 г. Персенски участвал в контактна и работна група за водене на преговори с представители на Министерство на здравеопазването на Република Турция относно изготвяне на двустранно споразумение за дарение; депозирал доклад от 19.06.2015 г. за организиране на цялостната логистика и документация относно вноса на 100 000 бр. комбинирана петкомпонентна ваксина и 100 000 дози ваксина срещу хепатит Б; на 23.06.2015 г. изискал становище от МФ относно дължимото ДДС, което следва да се заплати от Министерство на здравеопазването относно вноса на ваксините; депозирал доклад от 24.06.2015 г. до Министъра на здравеопазването за участието му в процедура за подписване на споразумение за дарение на ваксините; на 30.06.2016 г. изискал от ИАЛ становище относно необходимите действия по бърза доставка на ваксините, с което улеснил извършителя Москов да приеме в нарушение на горните разпоредби 100 000 дози ваксина за деца ПЕНТАКСИМ и 100 000 дози ваксина за Хепатит Б – ЕУВАКС – престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 НК. За престъплението на 27.11.2015 г. Адам Персенски улеснил Петър Москов като наредил да бъде изготвен проектът за договор за дарение, предварително го съгласувал с подписа си и наредил да бъде предоставен на Любомир Димитров, за да го подпише. От това са настъпили значителни вредни последици – имуществени вреди в размер на 413 370 лв. за дружеството „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, представляващи стойността на направените разходи за описаните ваксини, като случаят е особено тежък – престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 НК. Спрямо Петър Москов и Адам Персенски е взета мярка за неотклонение „Подписка“. Разследването продължава.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене