Община Благоевград обявява 35 свободни места в социални заведения

 

Община Благоевград обявява 35 свободни работни позиции в различни социални заведения на територията на областния център. Съобщение с подробности за работните места, изискванията към кандидатите, както и списък с необходимите документи, ще бъде публикувано на страницата на Община Благоевград www.blgmun.com на 14 ноември. Крайният срок за кандидатстване по обявените позиции е 30 ноември 2016 година.

Община Благоевград е една от най-социалните общини в България, с оглед на дейностите и институциите, които се финансират. На територията на община Благоевград функционират над 20 социални звена, в това число дневни кухни, трапезарии, социален патронаж. В Благоевград има и безплатно столово хранене на деца от социално слаби семейства. През първия мандат  на кмета д-р Атанас Камбитов бяха направени и три комплекса за социални услуги – Комплекс за социални услуги за деца, Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания и Комплекс за социални услуги за стари хора. Числеността и длъжностите на персонала са съобразени с изискванията на Министерството на труда и социалната политика, а изготвените длъжностни разписания осигуряват кадровото обезпечаване на звената. Всички тези комплекси бяха създадени с цел да се стига по-лесно до потребителите  и служителите, които обгрижват хората.

 Община Благоевград спечели и проект, чрез реализирането на който, предстои да бъдат изградени 202 нови социални жилища.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене