Ремонтните дейности на Детска градина „Радост“-Разлог приключиха

Приключиха ремонтните дейности на ДГ „Радост“ в Разлог. На Филиал „Незабравка“ към ДГ „Радост“ е поставена хидрозилоция на покривите на две от прилежащите сгради.

Във Филиал „Ален мак“ са боядисани и освежени две занимални, две спални, както и мокрите помещения на всички групи. Подменени са плочките  на терасата пред входа на детската градина.

Ремонтните дейности на ДГ „Радост“ приключиха за две седмици, а контрол по извършването им бе осъществен от специалисти на Община Разлог.

Всички детски градини в община Разлог бяха проверени от комисия от Общинска администрация, която установи, че детските заведения са готови за посрещане на децата за новата учебна година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене