ЮЗУ организира кръгла маса „Спортът в живота на хората с увреждания“

Във връзка с днешния Международен ден на хората с увреждания, ръководството на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Катедра „Спорт“ и УСК „Академик“ към Югозападен университет „Неофит Рилски“ организира кръгла маса на тема: „Спортът в живота на хората с увреждания“.

На кръглата маса ще вземат участие председатели на спортни клубове, треньори, студенти от специалност „Спорт“, специалност „Кинезитерапия“ и специалност „Физическо възпитание и спорт“, както и представители на спортната общественост.

Форумът ще се проведе днес – 3 декември, от 11:00 часа в зала 114, Учебен корпус № 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене