Приемаме еврото по национален план

евроБългария започва активна подготовка за приемане на еврото след 2018 г. За целта към кабинета беше създаден Координационен съвет с председател министърът на финансите Владислав Горанов. Целта на съвета ще бъде да разработи проект за национален план за въвеждане на единната европейска валута у нас, както и дата, на която това да се случи. Освен Горанов в съвета ще участва подуправител на БНБ, член на КФН и заместник-министри на икономиката, на правосъдието, на транспорта и други. Съветът ще бъде подпомаган и от експертни групи. Според предварителните прогнози на Министерството на финансите България може да влезе в еврозоната най-рано през 2018 г. В момента в нея членуват 19 страни. Дания и Великобритания са единствените, които са се договорили да не приемат единната европейска валута, въпреки че изпълняват критериите за членство в еврозоната. 7 страни, включително и България, се подготвят за членство. За да влезе в еврозоната, България трябва първо да мине през стрес тестове на банковата система и изпълняването на технически критерии за инфлация, дефицит и лихви. Първата стъпка е страната да попадне в т.нар. „Чакалня за еврозоната“ или механизма на обменния курс ERM 2.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене