Най-големият инвеститор в Кюстендил дари седем опериращи фотоволтаични проекта на общината

Най-големият инвеститор в Кюстендил дари седем опериращи фотоволтаични проекта на общината.
Сътрудничеството между най-големия инвеститор в община Кюстендил, дружеството „Аратиден“ ЕООД, опериращо ФЕЦ „Аратиден“, и община Кюстендил продължава с успешното проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на седем фотоволтаични инсталации, монтирани върху покривите на общински сгради, дарени от инвеститора.

Дарението, което е на стойност от 315 000 лева, се реализира в резултат на предпроектното проучване, осъществено и дарено от „Аратиден“ ЕООД на община Кюстендил през 2022 г. При анализа на 32 от общинските плоски покриви се оказа, че има възможност за реализиране на 25 покривни фотоволтаични проекта.
Първият и най-голям от тях – 69 кВт, беше осъществен на покрива на общинската пералня през 2023 г. и вече около година подпомага спестяването на около 1000 лева месечно от бюджета на община Кюстендил. Новите 6 фотоволтаични проекта бяха монтирани през 2024 г. и вече работят върху покривите на автогарата, поликлиниката, стоматологичната поликлиника, заведение за социални грижи „Кокиче“, както и върху покривите на детските градини „Мечта“ и „Първи юни“.
Тези дарения са само част от програмата за корпоративната социална отговорност на дружеството „Аратиден“ ЕООД, което дари и 10 000 лева за дейности по залесяване в общината, и престои да съдейства за рехабилитацията на част от междуселската улична мрежа в близост до ФЕЦ „Аратиден“.
Реализацията на инвестицията във ФЕЦ „Аратиден“ на стойност от около 150 милиона лева подпомага значително развитието на местната икономика в община Кюстендил и допринася за прехода на региона към чистата енергетика на бъдещето.

ИВАН ИВАНОВ

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене