Скандал!Проф. Магдалена Панайотова: Ректорът на ЮЗУ ме назначи за да ме уволни и да „открадне“ списание „‘Езиков свят“!

Проф. Магдалена Панайотова е преподавател в Софийския университет,  главен  редактор на списанието ‘Езиков свят“ на Югозападния университет в Благоевград,  секретар на ПЕН клуба на писателите в България. Преди дни тя се обърна с апел към Топ Преса, медията,  която окровено води битка срещу некадърността и корупцията в югозападния  университет „Неофит Рилски“ град Благоевград. Ето на какво професор Панайотова поиска да дадем гласност:

Приятели, пише професорът,
Както знаете, аз съм главен редактор на сп. „Езиков свят“ вече деветнадесет години. Който не е правил научно списание, което трябва да бъде издавано в стриктен график без прекъсване, независимо от смени на правителства, ректори, екипи, да търси финансиране, да обосновава политика, да отстоява качество срещу всякакви попълзновения (някои доста груби), да набира рецензенти без пари, да изпраща на бази данни, да се учи на технически неща, които няма кой друг да свърши, да не спи по нощите, ако нещо не е както трябва, да носи на гръб тиража за разпространение дори, той нищо не знае за хубостите на тази дейност.
Списанието порасна заедно с дъщеря ми: имах две деца – тя се съмняваше кого обичам повече. „Езиков свят“ е издаван винаги с подкрепа от външни проекти – десетки са те през годините: ФНИ, МОН и други, защото го заслужава. Беше приет през 2018 г. в Скопус, което ме зарадва повече от придобиването на собствените ми титли. Член е и на още десетина бази данни. Публикуваше материали на колеги от всички висши училища в страната и от чужбина. Превърна се в истинско филологическо списание.
Работила съм през всичките тези години на доброволни начала, с хъс и обич. Плащала съм и външия сайт, особено след като един недоволен от факултета докторант го изтри преди няколко години. Треперех и да не изпаднем от Скопус – не за себе си – много хора разчитаха на списанието.
В края на м. януари тази година, от новоизбрания ректор на Югозападния университет като вид договор получих назначение за гл. редактор, без някой да го е консултирал с мен. Вчера получих уведомление, пак без никакви обяснения, че съм уволнена като главен редактор. И в момента тече договор към ФНИ, който се изпълнява. Два от трите броя вече са готови. Близко до ума е, че назначението е било направено, за да бъда отстранена от списанието впоследствие и то да бъде превзето. (Явно не можеш да уволниш някого, когото не си назначил). На Факултетния съвет е наредено да избере нов главен редактор. Пак без обосновка. Академизъм в действие!
По сметка на университета връщам трите заплати и половина, които съм получила за този период, както разбирате, те не са мотивът да отгледаш списание за цели 19 години и да го включиш в най-сериозните световни бази данни. Прилагам копие от платежното.
Уважаеми колеги от академичната общност, подобни груби и непрофесионални методи – оставят у мен впечатление, че не се мисли за благото на списанието, за спазването на професионалната му етика, а то може да бъде иззето и пълнено с материали с неизвестно качество. Това би поставило под съмнение и престижа му.
Придобитото с труд и обич не е като откраднатото. За откраднатото явно не ти пука. Вярвам, че научната общност има памет и съвест, въпреки безвластието, в което сме потопени.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене