Горещ анализ или това, което другите медии премълчаха!Ректорът на ЮЗУ си е надписал към заплатата 140 000 лв., но не може да го накажат

Върховният административен съд окончателно реши в полза на бившия вече ректор на „пословичния“ Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград Борислав Юруков делата му срещу разформированата вече КПКОНПИ.

Проблемите на проф. д-р Борислав Юруков с комисията са още от времето на Сотир Цацаров През юли 2021 г. бе съобщено официално, че той в рамките на 3 години – между 2017 и 2020 г. – сам си е изплатил допълнителни възнаграждения. Издавал е…

„… в свой частен интерес множество заповеди и е утвърждавал поименните списъци към тях… с които е определял за себе си допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ).“

Така се самонаградил с над 140 000 лв.

В крайна сметка Комисията установява конфликт на интереси, налага му две глоби, всяка в размер 5000 лв. за установения конфликт и са отнети в полза на държавата получените материални облаги от конфликта на интереси в общ размер 142 300 лв., както и нетното възнаграждение, получавано от жалбоподателя за времето на конфликта в общ размер 16 876,54 лв.

Юруков обаче атакува акта пред административните съдилища и две инстанции са единодушни, че санкцията трябва да отпадне – първо АС-Благоевгад, а сега ВАС. Причините са, че „дяволът е в детайлите“, или иначе казано – процесуални нарушения.

КПКОНПИ е допуснала такова съществено нарушение, изразяващо се в „непрецизиране, неиндивидуализиране и противоречиво отразяване на деянията“.

„От една страна, не става ясно за колко деяния е санкционирано лицето – дали се касае за отделни деяния, представляващи самостоятелни нарушения, всяко от които осъществяващо поотделно фактическия състав на конфликта на интереси, или за едно нарушение, представляващо от обективна и субективна страна продължавано нарушение.

От друга страна, дадената от антикорупционната комисия правна квалификация на нарушенията противоречи на описанието им в обстоятелствената част“, пишат днес върховните съдии.

Т.е. – това нарушение се признава за съществено, защото хем се ограничава правото на защита на човека, хем се възпрепятства извършването на съдебен контрол на оспорвания акт (глобата на КПКОНПИ). Дори само последното е самостоятелно основание за отмяната му, напомнят върховните съдии.

Съвсем отделен казус от този е, че в момента в ЮЗУ има прокуратура, която разследва невероятна „печатница“ за дипломи, подправяне на документи, длъжностни престъпления и пр.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене