Празник е! Кого почита църквата днес

Честваме паметта на светите Иродион, Агав, Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий, които били от широкия кръг на седемдесетте апостола и проповядвали през I век.

Свети апостол Иродион се родил в Тарс, област Киликия в Мала Азия, родно място на свети апостол Павел. Затова едва ли е случайно, че в посланието си до римската църква апостолът го споменава като свой сродник. Иродион бил сътрудник на светите апостоли и ревностен проповедник на Христовото учение между юдеите и езичниците. Като слушали неговата проповед, мнозина повярвали в Иисус Христос и се кръстили. Иродион проповядвал евангелското слово и в Рим. Пострадал мъченически за вярата си и заедно с много други християни бил посечен с меч в Рим.

Свети апостол Агав проповядвал в Йерусалим и в други места на Юдея. Той притежавал пророчески дар. Евангелист Лука споменава за него на две места в книгата си Деяния апостолски. Агав предсказал, че ще настане „голям глад“, което се случило по времето на император Клавдий. Това станало повод християните да събират и изпращат помощи на църквата в Йерусалим. През пролетта на 58 г., когато апостол Павел се връщал в Йерусалим и минал през град Кесария Палестинска, там Агав предсказал на апостола, че ще бъде заловен в Йерусалим и съден от езичници.

Свети апостол Руф бил сред проповедниците на вярата в Иисус Христос в столицата Рим, където за благовестието се трудила и майка му. През втората половина на I век Руф бил епископ в гръцкия град Тива. И той е споменат от апостол Павел в посланието до римляни заедно с апостолите Асинкрит, Флегонт и Ермий. Малко сведения са запазени за техния живот и дейност.

Знае се, че Асинкрит после бил епископ в град Иркания, Мала Азия. Флегонт бил поставен за епископ в един тракийски град и Ермий бил епископ на църквата в Далмация. Всички тези апостоли отдали живота си в жертвено служение на Бог и на ближните.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене