Стягат мерките за чистота в община Сатовча, кметовете на села налагат глоби на нарушителите

Кметовете на села в община Сатовча вече ще упражняват контрол по дейностите, свързани с образуването, събирането, разделното съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци.

Те получиха правомощия от кмета на общината Арбен Мименов да поставят забранителни табели, да правят периодични проверки, а при наличието на нерегламентирани замърсявания да организират почистването, за да няма нерегламентирани сметища и замърсявания в съответното населено място. Задължение на кметовете по населени места е при поискване да осигуряват контейнери за строителни отпадъци при ремонт на жилищни и други сгради или нови строителни обекти.

Управниците ще могат да съставят актове при констатиране на нарушения при изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места, изхвърлянето на растителни и строителни отпадъци, тревни маси и животински отпадъци в и извън контейнерите за смесени битови отпадъци, контейнерите за разделно събиране на отпадъци, кофите и кошчетата за отпадъци, както и по улиците на населеното място.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене