Абидим Якупов Кючуков от Рибново – „Наследството от бoбайко ми“

Абидим Кючуков е чобанин по наследство. Той взима тази професия от своя баща и поема отговорността да се грижи за дома си в село Рибново и да не го остави да запустее. Както сам казва: „Животът е това тук, което сме споделили“, а мисията на човек е да се труди, да бъде добър и да остави нещо след себе си. Абидим отбелязва, че за разлика от старите времена сега хората всичко си имат, но народът не е здрав и именно разказът за ежедневния живот на хората в миналото ни напомня как да се върнем към тази здравост и сила на духа.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене