Община Гърмен организира публично обсъждане на Проекто-бюджет 2024 г.

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Община Гърмен

О Р Г А Н И З И Р А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО – БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

Публичното обсъждане ще се проведе на 19 януари 2024 г. /петък/ от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Гърмен и включва:

1.Проекто-бюджет на бюджетните средства за 2024 г.

2.Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

      Община Гърмен очаква мнения, препоръки и предложения за проектобюджет  2024 г. в деловодството на Общината или на електронен адрес oba_garmen@abv.bg, както и на телефон 07523 20-40, в срок до 12 януари 2024 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене