Кървава баня на излет в Пиринско!

Освирепял глиган уби две и рани четири гончета на дружината в село Абланица.

Тази потресаваща ловна история се случи по време на лов на дружинката в село Абланица към ловното сдружение в Гоце Делчев.

Едва ли осемнайсетте ловци, участващи в излета преди няколко дни, са очаквали такова драматично развитие, пише slrb.bg.

Още на първата гонка в м. „Дрежно” кучето на председателя на дружинката Халил Гущеров, което тук наричат “професор Джамал” заради изключителните му качества на свинар, вдига сюрия от тринайсет прасета – три глигана, три майки и седем приплода.

Младият ловец от ЛРД-Абланица Юсеин Гушеров, който в тази гонка е гонач, веднага отстрелва два приплода и следи кучетата с тракери. На пусиите пада един  от глиганите и още един приплод. Един от ловците стреля и по най-едрия глиган, но той успява да се измъкне в друга посока.

Истинската драма започва от този момент. Всички кучета, водени от Джамал, преследват настървено по кървавата следа ранения глиган. В един момент ловците по пусиите чуват кучешки писъци и скимтене и последваща смразяваща тишина.

С помощта на тракерите Юсеин Гушеров бързо намира кучетата, разхвърляни по обраслата с храсти  поляна, и глигана, който още подхвърлял във въздуха едно от тях.

С един изстрел го отстрелва и в следващите секунди е поразен от гледката с ранените и разкъсани кучета.

Свързва се с останалите ловци и отговорника на лова веднага прекратява излета, за да помогнат на ранените кучета. Качват ги в два пикапа и още в движение се обаждат на ветеринарната клиника в Гоце Делчев да бъдат готови да окажат медицинска помощ.

Въпреки бързите мерки още на хирургическата маса две от тях умират – Елза и Барак, с разбити гърди и разкъсан бял дроб.

На останалите са извършени необходимите ветеринарномедицински процедури, част от тях остават за наблюдение в клиниката, останалите са върнати по домовете.

Едно добре обучено куче за лов на дива свине освен че струва доста скъпо, за него се полагат дългогодишни специални техники за обучение. Всяка кучешка смърт или нанесена рана  по време на лов е огромна загуба не само за собственика, но и за цялата дружинка.

Ловците от Абланица никога няма да забравят това драматично събитие. “Кучеубиецът”- така те нарекоха глигана, който жестоко се разправи с цялата кучешка група – измерен на голям кантар, е  показал 215 килограма, а глигите са с дължина 27,2 см с абсолютни характеристики за златен медал.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене