Нарушено водоподаване в община Сатовча

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Сатовча, с. Крибул, с. Фъргово, с. Слащен, с. Жижево, и с. Вълкосел, че във връзка с авариен ремонт на довеждащ водопровод от ПСПВ с. Сатовча, ще бъде нарушено водоподването на 26.09.2023г и 27.09.2023г.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене