Съветниците в Кюстендил дават училището в село Кършалево на ловна дружинка, гласуват и възмездно право на строеж на фотоволтаична централа в Горна Гращица

ФК „Кюстендил“ е поискал финансова подкрепа от Община Кюстендил, а вокална група „Неразделни“  пък настояват за отпускане на средства за участието им в международен фестивал в Италия, съобщи на пресконференция председателят на минипарламента Иван Андонов.

Идния четвъртък избраниците под Хисарлъка традиционно ще гласуват и отпускане на финансова подкрепа за граждани с остри здравословни и социални потребности, които се предлагат от здравната комисия.

Съветниците ще разгледат предложения за  продажба на общински жилища заради постъпили заявления от техните наематели. Постъпила е докладна записка и за увеличаване на щатния брой на служителите от социална услуга „Преходно жилище“ в село Преколница.

Общинският съвет ще гласува още и учредяване на безвъзмездно право на ползване на поземлен имот – частна общинска собственост, в село Кършалево, заявено от ловното дружество, които искат да наемат училището там и да въведат подобрения за ползването му.

В дневния ред е включена докладна записка относно приемане на решение за предварително съгласие  за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху поземлен имот – общинска собственост, и изработване на ПУП за промяна предназначението на имота в землището на с. Горна Гращица.

„Остават само още няколко заседания до края на мандата на настоящия Общински съвет, които трябва да проведем отговорно, и е много важно да бъдем в помощ на общинска администрация в този период. Знаете, че в момента се обсъжда и бюджетът на държавата – надяваме се до следващия месец приемането му вече да бъде факт, за да може на неговата база да приемем и бюджета на община Кюстендил. Виждате, че вече повече от половин година работим без бюджет и с приемането му се надявам да възвърнем нормалността на работата на общинската администрация, което е ключово както за социалните, така и за образователните услуги и за живота на територията на община Кюстендил!“, каза още председателят на ОбС Иван Андонов.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене