Дупката в бюджета вече е 1,2 млрд. лева

Снимка БГНЕС

Разходите отново изпреварват приходите

Към края на май дефицитът в бюджета на държавата е 1,2 млрд. лв. (0,6 % от прогнозния БВП). Продължава тенденцията от предходните месеци на годината ръстът на разходите (около 17%) значително да изпреварва ръста на приходите (около 9%), което е основната причина за влошаването на бюджетната позиция, съобщи финансовото министерство.

Приходите в хазната, в това число и европомощите, в края на май са 24,8 млрд. лв. и нарастват с 2 млрд. лв. спрямо май 2022 г. Данъчните постъпления спрямо миналата година са с 2,04 млрд. лв. повече, а неданъчните – с 0,12 млрд лв.

В частта на данъчните приходи постъпленията от преки данъци (от облагане на доходите и на печалбата), социално и здравно осигурителни вноски нарастват с добри темпове, докато при косвените данъци се отчита по-умерен ръст, основно поради по-ниски постъпления от ДДС от внос, обяснява МФ. Един от факторите за това е понижаване на цената на суровия петрол, внесен за преработка. Върху размера на ДДС от внос влияят и курсът на щатския долар, както и спадът на количествата на внесените стоки, в това число и на суров петрол.

Бюджетните разходи към май са в размер на 26 млрд. лева. За сравнение, към май 2022 г. те са били 22,2 млрд. лева. Най-значително нарастване има при разходите за пенсии, както и за субсидии, издръжка и персонал.

Днес бюджетната комисия в парламента ще гледа на първо четене поредното удължаване на действието на стария бюджет. Служебният кабинет внесе законопроект, с който се предлага бюджетът за 2022 г. да продължи да се изпълнява до гласуване на нов бюджет за 2023 г. като при събирането на приходи и разходването на средства се  отчитат всички направени вече законови промени.

Освен това служебното правителство предлага да отпадне забраната, наложена от предното Народно събрание, да се ползват за текущи разходи европейските средства и парите на Сребърния фонд във Фискалния резерв на държавата. Според финансовия министър Росица Велкова разблокирането на тези средства ще даде възможност „гъвкаво да се финансират разходите на държавата“, без да се налага да се теглят заеми. В същото време Велкова увери, че няма рискове за парите в Сребърния фонд, които са предвидени след време да подпомогнат държавния фонд „Пенсии“.

Стела Стоянова

dnes.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене