Без огньове край вилите, стоп на пиратките в горите на община Сатовча

Кметът на община Сатовча – Арбен Мименов, със своя заповед въведе пълна забрана за паленето на стърнища и сухи треви по слоговете, крайпътните ивици, вилни места в горите, в земи от горски фонд и другите земеделски земи. Забранява се изгарянето на растителни отпадъци в земеделските земи, в близост до житни култури и гората. Не се разрешава паленето на огън и пушене при пребиваване в горските територии и селскостопанските земи през пожароопасния сезон и при ветровито време.

Забранява се също така и използването на пиратки от пастири, ловци и туристи в горите и пасищата през пожароопасния сезон. Кметовете на населени места трябва да организират стриктно наблюдението и охраната на селските имоти с оглед навременното откриване на възникнали пожари. При такова бедствие незабавно да се обадят на телефон 112 и 07541/2066, след което незабавно да организират гасенето.

При констатирани нарушения на виновните лица да бъдат налагани санкции. Паленето на огън в дворовете на граждани да става само на обезопасени места, в неветровито време и под наблюдение до пълното загасяване на огъня, като до него не се допускат деца.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене