Важно за родителите на четвъртокласниците, които искат да учат в ПМГ „Яне Сандански“!!!

Момичетата и момчетата в четвърти клас, които обичат състезанията и искат да бъдат петокласници в Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев са поканени да участват в следните две състезания:

1. На 16.03. 2023 – Математическо състезание „Европейско кенгуру“. То е с начало 12.00 и се провежда в училището, където се обучават учениците. За участие в него желаещите подават заявление в своето училище.

2. На 25.03.2023 от 9.00 часа в ПМГ „Яне Сандански“ ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас. До 14. март можете да подадете заявление за участие на място в гимназията или чрез заявление, намиращо се на страницата на училището в интернет https://pmggd.bg (ИЛИ НАПРАВО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ТУК И ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТУК), което се изпраща на e-mail: pmg.direktor@pmggd.bg.

Постигнатите резултати в двете състезания ще служат при кандидатстване за паралелката 5. клас в ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев за следващата учебна 2023/2024 гoдина.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене