Инфлацията не спира да ни мори

Оптимизъм или разочарование

Съгласно предварителните данни на НСИ, през януари 2023 г. месечната инфлация е 1.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 16.4%. Голяма част от коментарите на тези данни са оптимистични, защото се отделя внимание на годишната инфлация, която наистина се забавя до 16.4%. Причина за това е високата база от предходната година.

Всъщност обаче на месечна база се наблюдава ускоряване на поскъпването. По-конкретно месечната инфлация е била 0.8% през ноември, 0.9% през декември и 1.1% през януари. Само за един месец поскъпването е най-голямо в следните групи стоки и услуги:

• транспорт – увеличение с 2.3%;
• разнообразни стоки и услуги – увеличение с 1.7%;
• здравеопазване – увеличение с 1.5%;
• хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.5%;

Натрупаната инфлация в периода на управление на поредицата служебни кабинети и последното редовно правителство е 25.4%.

От фейсбук

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене