ЮЗУ ще е домакин на международна студентска конференция по повод 100-годишнината от Първата световна война

ЮЗУ

С международна студентска конференцията в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се отбележи 100-годишният юбилей на събитието, което оставя незаличим отпечатък върху европейския 20-ти век – Първата световна война. Нейните последици играят в последвалото столетие решаваща роля в определящи развитието на Европа (и света) социални, политически, културни и икономически процеси. В хода на войната се пораждат условия за еманципацията на нови исторически субекти: „страдащото човечество“, а емблематични маргинални светове: „бедни“; „жени“; „деца“, стават все по-видими за Голямата политика. Голямата война, както я нарича поколението, което я изстрада и трудно надмогва, формира нови ресурси за преговарящи идентичности на модерния индивид в рамките на националните държави.

Конференцията ще се проведе на 30 и 31 октомври от 09:00 часа в заседателна зала 114 на Първи учебен корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене