Кметът на Струмяни забрани продажба на алкохол, цигари, пиратки и райски газ на деца

Куп забрани въвежда със своя заповед кметът на община Струмяни – Емил Илиев. Те касаят децата и младежите до 18-годишна възраст. Управникът забранява предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи, на малолетни и непълнолетни.

Слага се край и на употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, както и диазотен оксид (райски газ). Не се допуска и продажбата на пиротехнически изделия – пиратки, ракети, бомбички и други взривоопасни материали.

Специална комисия, в която са полицай и двама служители на Община Струмяни, ще следи за изпълнението на заповедта.

До утре тя ще се връчи на собственици, управители и/или наематели на магазини и търговски заведения лично срещу подпис и констативен протокол.

При констатирано нарушение ще се съставя акт за административно нарушение, наказанието е от 2000 лв до 4000 лв.

При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене