Онкоболницата иска да спре от експлоатация апарат с радиоактивна глава

Медицински апарат трябва да бъде изведен от експлоатация в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД-Благоевград. За да се случи това, е нужно съгласието на Общинския съвет. Решението трябва да се вземе утре. Управителят на здравното заведение д-р Теодор Велчев информира местните парламентаристи, че въпросният медицински апарат е за кобалтово лечение ТЕРАБАЛТ ТИП 80, който има радиоактивна глава, съдържаща радиоактивен източник Co-60. Апаратът ще се върне на производителя, а радиоактивната глава ще се загроби. В помещението, където се намира сега тази техника, се предвижда монтаж и инсталация на нов линеен ускорител.

Необходими са спешни действия за извеждането на апарата от експлоатация, защото това е сложен процес и изисква координация с Агенцията за ядрено регулиране. Вече е проведен разговор с производителя, който е уточнил, че действията па извеждане на апарата от експлоатация – демонтаж, предаване и загробване на радиоактивната глава на техниката, ще струва 35 000 евро.

Д-р Теодор Велчев очаква още едно решение на местния парламент, което касае изпълнението на проект за внедряване на съвременна медицинска апаратура. Онкоболницата има сключен договор за кредит с Фонд ФЛАГ ЕАД. Управителят иска да се закупи лабораторен сет за биохимия в комплект със система за пречистване на вода на стойност 35 000 лева без ДДС, автоматичен хематологичен анализатор на цена от 22 000 лева без ДДС и автоматичен имунологичен анализатор на стойност 27 000 лева без ДДС.

Утре съветниците ще трябва да вземат решения и по двете искания на д-р Велчев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене