Кметът на Благоевград подкрепи протеста на хората в Лешко срещу рудник за барит

Кметът на община Благоевград Илко Стоянов се подписа в подписка, организирана от жители на Благоевград и малките населени места срещу откриване на рудник. Намерението за това е на „Илинденски мрамор“ ООД, дружеството иска да добива баритна суровина от находище „Тевни дол“ край село Лешко.

Сред мотивите на хората, подели инициативата, са опасенията, че отваряне на подобен обект ще доведе до редица опасности за здравето на жителите и огромни рискове за околната среда.

„Заявих открито своята подкрепа към вас още по време на заседание на Общински съвет – Благоевград миналия месец. Смятам, че заедно можем да се преборим“, каза пред инициаторите на подписката кметът Илко Стоянов и подчерта, че  има проект на решение, който ще оповести на по-късен етап.

На 14 ноември 2022 г. инициаторите на подписката са внесли възражение в РИОСВ – Благоевград, с копие до Община Благоевград и Областна управа – Благоевград, в което подробно са описани евентуалните рискове, произтичащи от дейността на подобен рудник.

В позицията си те изтъкват, че районът на с. Лешко е сред най-чистите, като части от него са защитени зони по програма „Натура 2000″. Във възражението ясно е заявено, че притесненията им са свързани с високата степен на токсичност на бария. „Районът е ветровит, затова въздействието на рудника не би могло да остане ограничено – замърсяването с фини прахови частици ще засегне цялата околност“, пишат хората.

Те изразяват и своите опасения от очаквани взривове, които ще причинят стрес за хората, живеещи в района, както и от влошаване на качеството на водата и водоснабдяването, тъй като при контролираните експлозии може да се стигне до разместване на  пластове на варовиковите нишки, по които минават подпочвените води.

„Откриването на рудник в с. Лешко ще доведе до сериозни щети на инфраструктурата на целия район. Всекидневното и многократно преминаване на тежкотоварна техника ще разруши прекрасно обновения път, а честото присъствие на натоварени камиони ще увеличи риска от инциденти“, пише още във възражението. Към момента са събрани над 1000 подписа, като те ще се внесат Министерството на енергетиката, с копия до всички институции, имащи отношение към случая.

По разпореждане на кмета Илко Стоянов е създадена и работна група към Община Благоевград, която ревизира намеренията на частния инвеститор.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене