Сатовча ще топли пенсионерите и чиновниците с дърва за 100 лв./куб.м, в Пиринско борсите празни

Без 1 стотинка отстъпка, с оферта от 70 000 лв., точно колкото бе и прогнозната цена, сатовчанската фирма ЕТ „Сузана Шикирова-Джеват Шикиров“ спечели обществената поръчка на общината за дърва за отопление тази зима. Фирмата бе единствената, подала документи за доставка на 700 кубика иглолистна дървесина за отопление – обла, с диаметър, не по-малък от 10 см и дължина 1 м, на цена от 100 лв./кубик без ДДС. С дървата тази зима ще се отопляват общинската администрация в Сатовча, кметствата, пенсионерските клубове по селата, базата на БКС и звено Социален патронаж.

Точно преди 2 месеца сем. Шикирови отново бяха единствени кандидати в предишната поръчка за доставка на дърва за отопление в община Сатовча, която бе със същите параметри – 700 кубика за 70 000 лв., но в последния момент отказаха да предоставят своя ключ за декриптиране на офертата и поръчката бе прекратена. За да даде цена точно колкото е прогнозната, явно сега фирмата е имала предварителна информация, че няма да има други участващи фирми.

На фона на сегашните цени на частните борси фирмата ще направи доставката на абсолютна загуба, но от друга страна – кметът на съседната община Белица Радослав Ревански направи показно и пусна в общинските гори бригади от общината с разпореждането продажната цена на добитата от тях дървесина да не надвишава 75 лв. за кубик, които, според собствените му изчисления, са достатъчни за покриване на разходите за заплати и гориво.

Междувременно цената на дървата за огрев на частните борси в страната надскочиха 200 лв./кубик. Вчера собственикът на една от трите частни борси в Благоевград – Александър Божков, съобщи за „Струма“, че в Ихтиман тя е стигнала 205 лв./кубик метровката.

„Нашите борси в Пиринско са празни, дърва вече няма и единственият шанс да снабдяваме населението е да станем прекупвачи. Ако тръгна обаче да докарам дърва от Ихтиман, където е най-близката борса, 15 лв. ми е транспортът на кубик, като прибавим рязане и цепене и минимална печалба, трябва да ви продавам кубика за 250 лв. В нашия край останаха за добив само малки и труднодостъпни участъци, които допълнително оскъпяват цената”, заключи мрачно Божков.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене