Благодарение на промяната! Всеки трети живее в риск от бедност

Само в Румъния ситуацията е по-зле отколкото у нас

Един от пет средно за ЕС

Разходите на бизнеса за заплати нарастват, но въпреки това в България е най-голям делът на хората в риск от бедност.
В България всеки трети живее в риск от бедност, обявиха от Евростат. Това са хората, които живеят в тежки материални лишения, членовете на домакинството им работят по-малко от 20% от дните в годината или доходът им след всички социални помощи е под 60% от средния за страната.

В България ситуацията е много по-зле отколкото в повечето страни от ЕС. В държавите от Общността 21,7% от населението, или 95,4 милиона души, са изложени на риск от бедност. По този показател само Румъния е по-зле от нас. В Румъния 34% от хората са изложени на риск от бедност. Веднага след нас са Гърция и Испания с по 28%.

Най-малък е делът на хората, изложени на риск от бедност, в Чехия (11%), Словения (13%) и Финландия (14%), показват данните на Евростат.

Разходите на бизнеса за възнаграждения в България нарастват най-много, обявиха още от Евростат. За година у нас разходите за труд са нараснали с 14,4%. На следващите места са Унгария с 12,7% и Литва с 12,5%.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене