Андрей Гюров да коментира данните на НСИ: „ПРОМЯНАТА“ мори държавата!

За пореден път НСИ отчете „Промяната“ на вниманието на водачът на листата от 1 МИР – Благоевград. Андрей Гюров е длъжан да коментира тези данни, ако иска пак да гласуват за него.  От данните на НСИ за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през второто тримесечие на 2022 г., спрямо същия период на 2021 г., впечатление прави следното:

• Доходът от работна заплата е нараснал със само 7,7%, а общият разход на лице от домакинството се е увеличил със 17,8%. Реалната загуба на покупателна способност на работещите е в размер на 10,1 процентни пункта.

• Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват с 19,3%.

• Разходите за здравеопазване нарастват с 25.8.

• Разходите за транспорт и съобщения нарастват с 27%

Според данните на НСИ потреблението се срива, като домакинствата купуват по-малко основни хранителни продукти. През второто тримесечие на 2022 г., спрямо същия период на предходната година, потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинството намалява както следва:

• 0,7 кг по-малко са потребени хляб и тестени изделия;

• 0.9 кг по-малко e потреблението на зеленчуци;

• 0.6 кг по-малко са закупените плодове;

• 0.4 л по-малко е консумираното прясно мляко;

• По 200 гр по-ниска е консумацията на лице от домакинството на месо, олио и кисело мляко.

Освен че, потреблението за храна се свива, домакинствата използват част от спестяванията си и задлъжняват все повече:
• Изтеглените спестявания нарастват с 5,52%

• Усвоените заеми и кредити от страна на домакинствата нарастват със 159,6%.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене