Още една добра новина! Газовият апокалипсис в Европа се отлага

Газовият апокалипсис в Европа се отлага. Хранилищата в ЕС са запълнени на 74%, нито една страна не е под 50% (България ги прескочи тази седмица ), явно изискването на Еврокомисията за 80% запълняемост към 1 ноември ще бъде изпълнено. Разбира се, през зимата освен теглене от хранилища са нужни и редовни доставки, но като цяло недостигът ще бъде много малък, ако въобще го има.

 

Така коментира обстановката в Европа анализаторът Пламен Димитров.

Вижте информацията от Сaspianbarrel.org:

„Подземните хранилища за газ (ПГХ) в седем от 18-те държави от ЕС, които разполагат с тях, са запълнени с над 80%, в други страни тази цифра не пада под 50%. Това показват данните на Асоциацията на европейските газови инфраструктурни оператори (GIE) към края на работната седмица.

В Белгия UGS беше натоварен малко над 80% на 10 август, но на 11 август нивото спадна до 79,3%. Това е единствената страна в ЕС, в която през последното отчетно денонощие се наблюдава намаление на обема на „синьото гориво“ в ПГХ. В една държава, Португалия, съоръженията за ПГХ са пълни на 100%. В Полша почти пълно натоварване – 99%, според уебсайта на GIE.

Говорим за общи показатели за запълване на хранилищата за всяка страна, докато в една държава може да има няколко такива резервоара и капацитетът им да се зарежда по много различни начини. Например в Австрия има ПГХ с ниво над 85%, а има около 42%, но в цялата страна складовете са натоварени на 57,6%. Общо в Европейския съюз тази цифра е почти 73,6%.

През юни ЕС прие нови правила, според които до 1 ноември 2022 г. хранилищата трябва да бъдат запълнени с най-малко 80% „синьо гориво“, а през следващите години – с 90%. В същото време в ЕС има само 27 държави, следователно не всички от тях имат подземни резервоари за резервиране на „синьо гориво“.

В Германия съответните мощности са запълнени, според оценка от уебсайта на GIE, на почти 75%. По-рано страната прие разпоредби, които задължават операторите на газохранилища да ги запълнят с 95% до ноември.“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене