Вечерни новини! Заплатите вървят нагоре!

Ръстът на заплатите остава под нивото на годишната инфлацията, която достигна до рекордните 16,9%. В резултат през последната една година хората реално са обеднели.

В информационните технологии надминаха 4200 лв.

Най-голямо е увеличението в селското стопанство

В хотелите и ресторантите са с над 1000 лв.

Средната заплата за страната нарасна с 205 лв. за година и през юни е 1710 лв., показват данни на Националния статистически институт. Увеличението на възнагражденията в рамките на година е с 13,6 на сто. Това е доста голям ръст на заплатите, но остава под нивото на годишната инфлацията, която нарасна до рекордните 16,9%. В резултат през последната една година хората реално са обеднели.

Заплатите са нараснали във всички сфери на икономиката. Но увеличението в проценти е най-голямо в селското и горското стопанство – с близо 27% за година до 1386 лв. Това представлява повишение на възнагражденията в сектора с близо 300 лв. Явно рекордното поскъпване на земеделската продукция през последните месеци е довело и до повишаване на заплатите. В земеделието заплатите продължават да са едни от най-ниските в страната. Но с реализираното повишение през последната една година възнагражденията се доближават до заплатите в други сектори на икономиката като транспорт и складиране (средно 1417 лв.) и култура, спорт и развлечения (1429 лв.).

На второ място по повишение като процент е секторът финансови и застрахователни дейности, където заплатите са нараснали с 19,2% за година до 2749 лв. Това представлява увеличение на месечните възнаграждения с 442 лв. На трето място се нарежда секторът административни и спомагателни дейности, където възнагражденията са се увеличили с 18%, или с 220 лв. средно до 1434 лв.

Най-високи заплати взимат заетите в сектора “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – средно 4208 лв. Във всички останалите сфери от икономиката взимат средно под 3000 лв. На второ място след сферата на информационните технологии са финансите и застраховането, където възнагражденията са средно с 1450 лв. по-ниски. Заплатите в информационните технологии само за година са нараснали с 12,8%, или с 477 лв.

На трето място по възнаграждения след информационните технологии и финансите е секторът “производство и доставка на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, където взимат средно по 2493 лв. Заплатите в сектора за година са нараснали с 16%, или с 344 лв.

Над 2000 лв. средно на месец получават в още два сектора в икономиката. Това са “професионални дейности и научни изследвания” с 2379 лв. и в добивната промишленост с 2375 лв. Във всички останали сфери на икономиката взимат под 1800 лв. на месец.

В страната вече няма сфери, където средните възнаграждения да са под 1000 лв. Традиционно най-малко получават в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, където работещите на месец изкарват средно по 1047 лв. В този сектор възнагражденията са нараснали с близо 11%, или с над 100 лв. за година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене