Обновяват пътната маркировка в община Разлог

През тази седмица започна обновяването на пътна маркировка в община Разлог.

„Тази година започнахме обновяването на пътна маркировка по-рано, имайки възможност за извършване на дейности при подходящи метеорологични условия. Възложихме подобряване регулацията на движението още през този месец, първоначално около районите на учебните заведения в град Разлог, ще продължим по населени места в общината, а през втората половина на август планираме полагането на надлъжната маркировка по общинската улична и пътна мрежа. Предвидили сме маркиране на паркоместата в град Разлог и в новообособените еднопосочни улици. Заложилите сме изпълнението да става с качествени материали, които да са видими и през тъмната част на денонощието. С тези действия целим превозните средства да се паркират на обособените за това места, а тротоарите да са достъпна пешеходна зона. Надяваме се, докато денят все още е по-дълъг, хората да свикнат с оказаните места за паркиране.“ – заяви зам.- кметът по икономическите и правни въпроси Иван Гюров.
Община Разлог за първи път проведе открита процедура за „Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Разлог“. С цел привличане на повече участници и получаване на най-изгодни условия, гласност бе дадена чрез портала на Агенция по обществени поръчки. Фирмата изпълнител, спечелила обществената поръчка, ще извършва дейност за срок от 4 години.
Извиняваме се предварително за причиненото неудобство и молим собствениците и шофьори на автомобили своевременно да преместят превозните средства, така че да не пречат на разчертаването.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене