ОбС-Банско вдигна заплатите на кметовете в общината

Бившият кмет на община Банско Георги Икономов след 2 мандата управление едва сега разбра, че общинският кмет е единственият, който може да предложи увеличение или намаление на собствената си заплата, както и на заплатите на селските кметове.

Незнанието на Икономов, който е общински съветник, лъсна по време на дебатите по точка 12 в дневния ред на сесията. Вниманието му бе привлечено от формулировката на точката „Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-973/29.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно определяне месечното възнаграждение на кмета на Община Банско“.

След като проекторешението бе прочетено, Икономов се изцепи:
„Аз не знам правилно ли разбрах, но предложението за заплатата колко да му е си е направено от самия г-н Кадев. За мен това е малко странно, бих казал, не знам каква е тази практика – поне досега никога не е било така и за каква обективност можем да говорим. Досега винаги е била предлагана заплатата на кмета от председателя на Общински съвет или от председателя на Комисията по бюджет и финанси. Може ли да прочетем докладната?“.

След тази реплика се наложи зам. кметът Сашка Въчкова обстойно да обясни на бившия кмет, че така го изисква законът: „Да, така е, от г-н Кадев е дадено предложението. Миналата година, когато имаше такова предложение, от областна администрация направиха забележка, че трябва да си бъде от кмета предложението, точно това ни бяха аргументите, че сме го правили по друг начин предходните години, думите им бяха, че им е било неудобно да го върнат, защото става въпрос за заплатата на кмета. И тази година специално се обадихме на областния управител и юристите на областна администрация, казаха да бъде от кмета и това сме изпълнили“, разясни Въчкова.

„Чисто технически, най-малко по-лицеприятно би било да се подаде от временно изпълняващ в момента заместник-кмет или когато кметът е в болнични или в отпуск. Той да предложи това нещо и според мен това е било по-правилно да направите“, продължи да упорства Г. Икономов.

Шефът на правния отдел в областната администрация Ивайло Василев вчера потвърди пред „Струма“ думите на Сашка Въчкова. „Този член 21 е в сила от 2003 г. и действително единствено кметът може да си определя сам заплатата и да я предлага за гласуване – обясни той. – Има обаче наредби, според които в зависимост от броя на населението има минимален и максимален размер на кметската заплата, така че в крайна сметка няма как градоначалник на някоя малка община да си предложи някаква огромна заплата“.

В крайна сметка Г. Икономов все пак гласува „за“ и кметът на Банско вече е с ново трудово възнаграждение. Всичките 16 присъстващи на сесията съветници се съгласиха то да е 2875 лв., считано от 1 април. Миналата година Кадев получаваше 2500 лв.

Съветниците повишиха и заплатите на двамата избираеми селски кметове. Управникът на Добринище Петър Галчев вече ще получава 1533 лв., а колегата му във Филипово Фаим  Моллов – 1151 лв. До април т.г. възнагражденията на двамата бяха съответно 1333 лв. и 1001 лв./ВАНЯ СИМЕОНОВА,в.Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене