Русия пред опасността от държавен фалит още в края на юни

Снимка: БГНЕС

Страната е до голяма степен откъсната от системата на международните разплащания

Неплатените наказателни лихви за забавени плащания по един доларов заем изправят Русия пред опасността от фалит – за първи път от Октомврийската революция насам. Една от причините за това са санкциите на ЕС, които засегнаха и фирмата за разплащания, която Москва беше определила да обслужва плащанията по еврооблигациите на страната.

През последните 100 години Русия на няколко пъти е изпадала във финансови затруднения, но тя винаги е успявала някак да избегне неплатежоспособността. Този път обаче може и да не успее, пише DW.

Пари има достатъчно

Необичайното е това, че Русия не е застрашена от фалит заради липсата на средства. Страната разполага с огромни валутни резерви, а всеки месец получава милиарди от продажбите на петрол и газ. Така че оставащият дълг от близо 40 милиарда щатски долара и близо двата милиарда долара, които са на падеж до края на тази година, не би трябвало изобщо да я затруднят.

Междувременно обемът на руския държавен фонд, в който постъпват средства от продажбите на петрол и газ, нарасна значително до 197,7 милиарда щатски долара. Само месец преди това в него имаше 155,2 милиарда долара, но през май в него бяха преведени постъпленията от търговията със суровини през 2021 година.

В същото време страната е до голяма степен откъсната от системата на международните разплащания – следствие от наложените ѝ санкции заради войната в Украйна. Освен това една част от руските валутни резерви е замразена. А наскоро изтече действието на клауза, която по изключение позволяваше на американски притежатели на руски държавни облигации да получават рентата си. Това тика Русия към държавен банкрут, тъй като е блокиран пътят за тези плащания и средствата по тях не могат да бъдат превеждани по сметките на кредиторите.

Решение не се очертава

Русия предложи изход от ситуацията, като призова кредиторите да се съгласят да получават вземанията си в руска конвертируема рубла или в други валути, различни от щатския долар, така че да бъде избегната западната система за международни разплащания. Финансовият министър Антон Силуанов предложи и за руските държавни облигации да важи същата схема, както за европейските купувачи на руски газ – разплащания с конвертируема рубла. Казано иначе: чуждите кредитори да си открият сметки в някоя руска банка, а плащанията да се извършват в различна валута от щатския долар.

Този план обаче също нямаше да помогне на Русия да избегне неплатежоспособността, защото американските инвеститори нямаше да могат да участват в него. А миналия петък ЕС включи към санкционираните лица и организации и Националния депозитар по сетълмента, който трябваше да обслужва руските задължения в евро.

Кога ще настъпи неплатежоспособност?

Русия може официално да бъде обявена за неплатежоспособна още в края на месец юни. Не е ясно само дали лихвите по облигации, които Русия твърди, че е превела още на 27 май, ще пристигнат при кредиторите с оглед на действащите санкции.

По-конкретно става въпрос за плащания по лихви в размер на 71,25 милиона в щатски долари и 26,65 милиона в евро. За да не бъде обявена Русия за неплатежоспособна, тези суми трябва да са постъпили по сметките на кредиторите най-късно 30 дни след падежа. Такъв беше и случаят с падеж в началото на април, който Русия успя да спази малко преди да изтече гратисния срок на 2 май.

Какво би означавал един държавен банкрут на Русия?

Русия вече е изключена от глобалните финансови пазари. Но освен загубата на репутация евентуалната неплатежоспособност носи и други негативи за страната. Така например кредиторите ще могат да завеждат съдебни дела, а съдът да налага конфискация на руски активи в чужбина.

Освен това ще започне дълъг и скъпо струващ процес по преоформяне на дължимите дългове, ако един ден Русия и Западът отново се сближат. По правило държавният банкрут оскъпява дългосрочно цената на кредитите, което ще бъде допълнително финансово бреме за Русия в продължение на дълги години.

Йоана Цонева

dnes.bg

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене