Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, участва в работна среща на председателите на общински съвети с Областния управител

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, взе участие  в съвместна работна среща на председателите на общински съвети на територията на област Благоевград.

На срещата, инициирана от Областния управител  Валери Сарандев, присъства и юристът на Общински съвет Благоевград – адвокат Теодор Тошев.

Инициативата се проведе в Конферентната зала в сградата на Областна администрация Благоевград.

Присъстващите председатели на Общински съвети подчертаха, че приемат срещата като необходим диалог за вземане на законосъобразни решения,  касаещи общините и тяхното развитие.

 Изтъкнато бе, че подобни срещи трябва да бъдат провеждани периодично с цел подобряване на комуникацията между областна управа и общинските съвети.

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, отправи искане към ръководството на Областна управа, да бъде възстановен диалога между юристите на Общински съвет и Областта.

„С цел да се избегне ненужното връщане на решения на местния парламент и вкарването им в съда,  трябва предварително да бъдат запознати с материалите, които предстои да разглежда Общински съвет“, допълни г-н Тасков.

Сериозна дискусия, по време на срещата, възникна и по въпроса за решенията на Общински съвет, които касаят връщането на земи по Параграф 27 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Радослав Тасков сподели още, че председателите на общински съвети ще изискат законодателни промени и ще сезират областния управител за порочни практики в процедурите на общинските поземлени комисии, които ощетяват общините.

Източник: Общински съвет Благоевград

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене